Osiyeza

This song is in Zulu, the language of South Africa.Lyrics

Note: these lyrics are written phonetically for easier learning.

O siye-za, o siye-za, sizo figa way baba noma
O siye-za, o siye-za, siya goo-dla lom laba

Siya wela
lap eshaya
lulay zontaba zim ya-ma

Lapa sobeka fansi
konke ukhul feka

Actual Written Language with Translation

O Siyeza, o siyeza , sizofika webaba noma
(we are coming, we are coming, we will arrive soon)

O siyeza, o siyeza, siyagudle lomhlaba
(we are coming, we are coming, we are moving across this earth)

Siyawela lapheshaya lulezontaba ezimnyama
(we are crossing over those dark mountains)

Lapha sobheka phansi konke ukhulupheka
(where we will lay down our troubles)